Programma

De keynotes worden verzorgd door:

Paul Kirschner

Keynote: Hoe leren wij en hoe leren wij beter

Geen twee mensen zijn hetzelfde maar wij leren allemaal op dezelfde manier. Dat wil niet zeggen dat wij allemaal dezelfde aanleg hebben, even snel of langzaam leren of allemaal even intelligent zijn. Wat het wel wil zeggen is dat wij allemaal dezelfde cognitieve architectuur hebben die op dezelfde wijze informatie verwerkt tot kennis.

In deze keynote legt emeritus hoogleraar onderwijspsychologie Paul Kirschner uit hoe wij leren, wat de verschillende onderdelen van onze cognitieve architectuur zijn, hoe die onderdelen werken en met elkaar interacteren om informatie naar kennis te verwerken, en hoe wij dit proces kunnen bevorderen. Hij zal o.a. ingaan op twee van de vaakst gehoorde misverstanden in het onderwijs namelijk (1) dat het de taak van de leraar is om het leren zo makkelijk mogelijk te maken voor de leerling en (2) dat de leraar zou moeten zorgen voor minimale cognitieve belasting bij hun leerlingen.


Marald Mens

Keynote: Op naar meesterschap

In ieder schoolteam is vakmanschap terug te vinden, of het nu gaat om het verzorgen van goed rekenonderwijs, naturel de orde houden in een groep of ouders goed aanvoelen bij gesprekken. Vaak is dat vakmanschap zichtbaar binnen het team, zoals bij expertleraren, maar soms blijft vakmanschap verborgen. In de afsluitende keynote van de dag vertelt Marald Mens over de wetenschap naar expertise en kom je te weten hoe het kan dat een expert-leraar dingen ziet die anderen niet zien. Marald eindigt zijn keynote met een antwoord op de vraag: hoe kan je – volgens de wetenschap – vakmanschap ontwikkelen naar het hoogste niveau: dat van meesterschap?


08.45 uur   Ontvangst & registratie met koffie of thee
09.45 uur    Opening & plenaire lezing door Paul Kirschner
10.45 uur     Ochtendpauze
11.15 uur     1e workshopronde
12.30 uur     Lunch
13.30 uur     2e workshopronde
14.45 uur     Middagpauze
15.15 uur     Plenaire lezing door Marald Mens
16.00 uur     Napraten + borrel

 

Direct inschrijven