Workshops

 Workshop  Ronde 1  Ronde 2  Ronde 3
1 Meidenvenijn: er als de kippen bij zijn  
2 Expliciete Directe Instructie    
3 Expliciete Directe Instructie voor gevorderden    
4 De professionele schoolcultuur VOL  
5 Gedragsproblemen en SEL VOL  
6 Wiebelen en friemelen in de klas  
7 Close Reading voor de onderbouw    
8 Close Reading voor de midden- en bovenbouw    
9 Anders omgaan met teksten    
10 Versterk metacognitie en zelfsturing bij je leerlingen  
11 Breek de stilte – Een kind met selectief mutisme in de klas  
12 Schoolwide Positive Behavior Support (SWPBS)    
13 Leerlingbetrokkenheid: Lef om te luisteren!  
14 Hoogsensitieve leerlingen in je klas  
15 Co-teaching: handelingsvaardiger worden    
16 Versterk jouw eigen vakmanschap in een PLG    
17 Leren voor morgen, uitdagingen voor het onderwijs    
18 Handelingsgericht werken; samenwerken aan schoolsucces  
19 Verhaal- en contextsommen  
20 Burgerschap en uitdagende onderwerpen  in de klas


1 Meidenvenijn: er als de kippen bij zijn!

Workshopleider: Anke Visser
Ronde: 1 en 2

De term ‘meidenvenijn’ is sinds de lancering in 2006 aardig ingeburgerd in het onderwijs. Meidenvenijn wat is het precies? Wat zie je in de klas en op het plein? Waarom doen meisjes zo venijnig onderling? En vooral wat doe je er mee als leerkracht, als begeleider? Blijf je uit het wespennest of spring je er middenin? Neem je het mikpuntmeisje onder je vleugel of neem je de kleine queen bee en haar hofdames in de tang? Meidenvenijn kent verschillende ‘modellen’. Ontdek in deze workshop het verschil tussen een piramide en een amoebe, tussen pamperen en empoweren. En waarom u zich vooral niet moeten laten verleiden tot archeologie als u de angel uit een girlfight wilt halen.


2 Expliciete Directe Instructie
Workshopleider: Marita Eskes
Ronde: 1

In deze workshop maak je kennis met Expliciete Directe Instructie (EDI). Onderzoek toont aan dat directe instructie een effectieve aanpak is om het leren van leerlingen te bevorderen. EDI brengt alle leerlingen stapsgewijs naar beheersing van de leerdoelen en laat hun zo succes ervaren: ‘Ik kan het!’ De leerkracht geeft instructie en controleert door het stellen van veel vragen voortdurend of alle leerlingen het begrijpen. Er wordt denktijd geboden, leerlingen mogen overleggen en er worden willekeurige beurten gegeven. Alle leerlingen worden actief betrokken en dit is terug te zien in hun motivatie en leeropbrengsten. Op interactieve wijze maak je kennis met EDI en krijg je tips om direct toe te passen in de praktijk.
Resultaat:
• Ik kan de pijlers van EDI benoemen;
• Ik kan aangeven uit welke fasen een EDI les bestaat;
• Ik kan de stapstenen van het controleren van begrip benoemen;
• Ik heb tips gekregen om direct toe te passen in de dagelijkse praktijk.


3 Expliciete Directe Instructie voor gevorderden
Workshopleider: Marita Eskes
Ronde: 3

In deze workshop rondom Expliciete Directe Instructie (EDI) voor gevorderden staat verdiepende theorie gekoppeld aan praktijkvoorbeelden centraal. Je beheerst de basiskennis rondom EDI en hebt hiervoor scholing gehad. Meer aandacht voor controle van begrip komt aan bod, evenals het belang van goede feedback in de EDI-les. Op interactieve wijze word je meegenomen in meer achtergrondkennis rondom EDI, die je direct kunt toepassen in de praktijk.
Resultaat:
• Je kunt aangeven waarom het controleren van begrip zo belangrijk is;
• Je weet hoe het controleren van begrip optimaal kan worden vormgegeven;
• Je kunt beschrijven hoe feedback effectief kan worden ingezet in de EDI-les.


4 De professionele schoolcultuur VOL
Workshopleiders: Henk Galenkamp en Jeannette Schut
Ronde: 2 en 3

In een professionele schoolcultuur leidt alle gedrag, van alle betrokkenen, tot:
1. de doelen van de school
2. toename van welbevinden van jezelf
3. toename van welbevinden van anderen.
Gedrag dat tegen deze drie criteria ingaat dient (vriendelijk doch duidelijk) begrensd te worden. Dit laatste – begrenzen van gedrag met behoud van relatie – blijkt in de dagelijkse schoolpraktijk voor veel leerkrachten en schoolleiders heel moeilijk.
In deze interactieve workshop krijgen de deelnemers handvatten aangereikt om hier vorm aan te geven. Dit draagt bij aan hun persoonlijk leiderschap.


5 Gedragsproblemen en SEL VOL
Workshopleider: Kees van Overveld
Ronde: 1 en 2

In deze workshop wordt verder stil gestaan bij sociaal-emotioneel leren (SEL). Aan de deelnemers zal worden gevraagd een casus te beschrijven. De casus zal worden bekeken vanuit het perspectief van vijf SEL-competenties: besef van zichzelf, zelfmanagement, besef van de ander, relaties hanteren en keuzes maken.
Er zal op twee vragen een antwoord worden gezocht:
1. Waarom doet het kind wat het doet? (Snapt het kind welke signalen het lichaam zendt als er sprake is van potentieel gevaar? Is de gevoelenswoordenschat toereikend om een antwoord te hebben op de heftige emoties die het denken verstoren? Enzovoort.)
2. Hoe kan het gedragsprobleem worden aangepakt vanuit een of meerdere van de vijf SEL-competenties?


6 Wiebelen en friemelen in de klas
Workshopleider: Monique Thoonsen
Ronde: 2 en 3

Deze interactieve workshop gaat over zintuiglijke prikkelverwerking. Op een heldere manier krijg je uitleg over:
• Wat is onder- en overprikkeld zijn?
• Welk gedrag hoort bij onder- en overprikkeld zijn?
• Welke kenmerken van gedrag zijn het belangrijkst om dat te kunnen zien?
• Welke oplossingen zijn er?
Aan de hand van video- en beeldmateriaal ga je oefenen om naar gedrag te leren kijken met de ZiP-bril op. Dat betekent dat je naar gedrag kijkt met zintuiglijke prikkelverwerking als mogelijke oorzaak in je achterhoofd. Er worden verschillende oplossingen geïntroduceerd die je direct de volgende dag in jouw klas kunt toepassen.


7 Close Reading voor de onderbouw
Workshopleider: Marieke van Logchem
Ronde: 3

Close Reading is een aanpak om te komen tot een diep begrip van teksten:
• Je werkt met een prentenboek of tekst die leerlingen uitdaagt tot nadenken.
• In je les(sen) staat de tekst centraal.
• De leerlingen lezen een tekst herhaald, verdeeld over verschillende sessies
• Je stelt tekstgerichte vragen die leerlingen stimuleren om dieper in een tekst te duiken, de tekst te doorgronden.
• Je laat leerlingen veel met elkaar praten over de tekst, en zet verschillende werkvormen in om leerlingen actief te laten nadenken over de tekst of het prentenboek.
• De leerlingen komen tot diep tekstbegrip.

In de workshop maak je kennis met de opzet van een Close Reading-les. Er wordt een algemeen kader aangegeven en aan de hand van een prentenboek wordt getoond hoe de Close Reading-lessen ingevuld kunnen worden. Je ervaart zelf hoe het is om steeds dieper begrip te krijgen van het verhaal en je krijgt praktische voorbeelden en werkvormen die je direct in je eigen groep kunt toepassen. Aan het eind van de workshop heb je een beeld van wat Close Reading is bij de onderbouw en heb je ideeën opgedaan voor je eigen school of groep.


8 Close Reading voor de midden- en bovenbouw
Workshopleider: Tony van Dalen
Ronde: 2

Close Reading: een verdiepende manier van begrijpend lezen waarbij de inhoud van een complexe tekst centraal staat. De leerlingen gaan op een actieve manier aan de slag gaan met de tekst. Herlezen, aantekeningen maken, samenvatten, monitoren, samenwerken, redeneren, discussiëren, en reflecteren zijn daarbij belangrijke vaardigheden.
Bij Close Reading gaat het om het volgende:
• Je werkt met een prentenboek of tekst die leerlingen uitdaagt tot nadenken.
• In je les(sen) staat de tekst centraal.
• De leerlingen lezen een tekst herhaald, verdeeld over verschillende sessies
• Je stelt tekstgerichte vragen die leerlingen stimuleren om dieper in een tekst te duiken, de tekst te doorgronden.
• Je laat leerlingen veel met elkaar praten, discussiëren en schrijven over de tekst.
• De leerlingen komen tot diep tekstbegrip.

In de workshop maak je kennis met de opzet van een Close Reading-les. Er wordt een algemeen kader aangegeven en aan de hand van een verhaal wordt getoond hoe de Close Reading-lessen ingevuld kunnen worden. Je ervaart zelf hoe het is om steeds dieper begrip te krijgen van het verhaal en je krijgt praktische voorbeelden die je direct in je eigen groep kunt toepassen. Aan het eind van de workshop heb je een beeld van wat Close Reading is en heb je ideeën opgedaan voor je eigen school of groep.


9 Anders omgaan met teksten
Workshopleider: Dortie Mijs
Ronde: 1

Wanneer leerlingen een prentenboek of tekst interessant, leuk of grappig vinden, dan merk je dat aan hun betrokkenheid tijdens een begrijpend luister- of leesles. Bij Close Reading staat de tekst centraal tijdens de drie sessies die je met de tekst werkt. Een goede tekst geeft veel mogelijkheden om leerlingen te laten oefenen met vaardigheden om tot dieper tekstbegrip te komen. Maar waar kun je een goed prentenboek of een goede tekst aan herkennen, wanneer is een tekst nu makkelijk of moeilijk voor leerlingen, waar let je op bij een verhalende of een informatieve tekst?

In deze workshop krijg je handvatten om anders naar prentenboeken en teksten te kijken, zodat je nog meer uit je begrijpend luister- en leesles kunt halen. En daarnaast doe je inspiratie om voor mooie en bruikbare teksten voor je school of groep.


10 Versterk metacognitie en zelfsturing bij je leerlingen
Workshopleider: Inge Verstraete
Ronde: 1 en 3

Kinderen gebruiken hun innerlijke stem om het denkproces te structureren en het handelen aan te sturen. Als leerkracht versterk je het denken of breng je het denken van de leerling opgang door reflectieve vragen te stellen. Veel leerlingen worden daardoor leerkrachtafhankelijk en wachten totdat de leerkracht hun tijdens of na de taak aanwijzingen geeft.
Wat hebben leerlingen vanaf groep 6 nodig om zichzelf deze reflectieve vragen te stellen tijdens het leren? Hoe kun je leerlingen leren om in de gaten te houden of ze nog op de goede weg zijn? Hoe leer je hun tijdig zelf een verkeerde leerstrategie bij te sturen?
Het versterken van metacognitieve vaardigheden staat in deze workshop centraal. Er komt een stukje theorie aanbod en je leert een reflectieposter te ontwerpen die de leerling helpt bij het ontwikkelen van reflectieve taal. Deze visualisatie ondersteunt de leerling in de klas om zelf het eigen leerproces te monitoren en waar nodig bij te sturen.


11 Breek de stilte – Een kind met selectief mutisme in de klas
Workshopleider: Eustache Sollman
Ronde: 2 en 3

Als een kind op school (bijna) niet praat, maar thuis wel, kan er sprake zijn van selectief mutisme. Maar wat is selectief mutisme precies? Wat komt er, behalve het niet praten, nog meer bij kijken? Hoe kunnen deze kinderen begeleid worden? Hoe ga je als leerkracht hier mee om? Wat moet je wel en wat kun je beter niet doen?

In deze workshop wordt besproken hoe je binnen een klassensituatie om kunt gaan met kinderen met selectief mutisme en wat je voor hen kunt betekenen. Bij kinderen met selectief mutisme speelt angst mee en dit vraagt een bepaalde, voorspelbare benadering van jou. De leerling heeft veel baat bij jouw begrip en duidelijkheid.
Vanuit verscheidene casussen wordt een combinatie van theorie en praktijk doorgenomen. De nadruk ligt op de dagelijkse praktijk binnen je klas en handelingstips die jou verder kunnen helpen bij het lesgeven aan kinderen met selectief mutisme.

Na de workshop heb je basiskennis van selectief mutisme, de onderwijsbehoeften van deze leerlingen en welke vaardigheden je als leraar nodig hebt om aan deze onderwijsbehoeften te voldoen.


12 Schoolwide Positive Behavior Support (SWPBS)
Workshopleider: Monique Baard
Ronde: 3

Schoolwide PBS is een geïntegreerde, schoolbrede en preventieve aanpak, gericht op alle leerlingen. Doel van de methodiek is om een veilig en positief schoolklimaat te creëren dat alle leerlingen in staat stelt om optimaal te profiteren van het geboden onderwijs. Om dit te bereiken maakt PBS gebruik van een combinatie van research based interventies en strategieën, gericht op het versterken van gewenst gedrag en op het voorkomen van probleemgedrag. Wanneer PBS op een school is geïmplementeerd, dan hebben de volwassenen in en om de school op basis van gemeenschappelijk gedragen waarden hun gedragsverwachtingen geëxpliciteerd en op elkaar afgestemd. Deze gezamenlijke verwachtingen leren zij de leerlingen systematisch aan waardoor de leerlingen beter weten wat er in en om school van hen wordt verwacht én de kans dat zij zich hiernaar gedragen toeneemt. Er ontstaat een veilig, voorspelbaar klimaat waarin positief gewenst gedrag systematisch wordt bekrachtigd en ongewenst gedrag eenduidig wordt omgebogen.
In deze interactieve workshop wordt inzicht gegeven in de basisprincipes van SWPBS. Deelnemers ervaren zelf wat de bouwstenen van dit systeem betekenen en hoe een implementatieproces binnen een school is opgebouwd. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de sociale veiligheidsmodule binnen SWPBS die gericht is op preventie van pesten en het betrekken van leerlingen en ouders bij het bevorderen van een sociaal veilig school- en groepsklimaat.


13 Leerlingbetrokkenheid: Lef om te luisteren!
Workshopleider: Ingrid Paalman
Ronde: 1 en 2

Iedereen heeft dromen voor de toekomst, ook jouw leerlingen, jouw collega’s. Weet jij wat hun dromen zijn? Hoe luister je naar leerlingen en je collega’s?
Veel scholen vinden leerlingbetrokkenheid belangrijk; in de praktijk krijgt dit verschillende vormen en uit het zich veelal in het opzetten van een leerlingenraad.
In deze workshop willen we – vanuit (Nederlands) onderzoek – laten zien wat van belang is voor het vormgeven van onderwijs mét leerlingen. We laten je kennis maken met het Aspiratiemodel. Dit model richt zich op een drietal condities die van belang zijn in het werken aan kwaliteit met en voor leerlingen in de school. Daarnaast gaan we aan het werk om te ontdekken hoe het Aspiratiemodel invulling kan krijgen in jouw eigen schoolpraktijk en lessen.


14 Hoogsensitieve leerlingen in je klas
Workshopleider: Marianne Voetee-Dibbink
Ronde: 1 en 2

‘Angsthaas, overgevoelig, watje, huilebalk, kruidje-roer-mij-niet…’ Je hebt het er allemaal wel eens over in de teamkamer. De kinderen die na vier weken nog steeds aan hun moeder of vader kleven ’s ochtends. Het kind dat de weg kwijt is als er iets bijzonders op school plaatsvindt. Die jongen die alles eng vindt, zelfs de filmpjes bij Veilig leren lezen. Dat meisje dat onzichtbaar lijkt en nooit bij je komt. In de tijd van presteren, opbrengstgericht leren, toetsen, ‘snel snel snel en weer door’ is er toch een groep kinderen die hier wat meer moeite mee heeft dan anderen. Zo’n 15 tot 20% van de bevolking is hoogsensitief. Dat betekent dat je er al gauw 5 tot 6 in je klas kunt hebben en dan vergeten we nog de kinderen met ASS, ADHD en andere prikkelgevoelige eigenschappen en aandoeningen.
In deze workshop ontdek je wat hoogsensitiviteit is, hoe een kind dit beleeft, wat mooie eigenschappen bij hen zijn, hoe je deze kinderen kunt herkennen, en vooral praktische tips hoe je deze kinderen vrij eenvoudig kunt helpen, zodat het onderwijs voor deze kinderen ook wat passender wordt.


15 Co-teaching: handelingsvaardiger worden door samen les te geven
Workshopleider: Sandra Koot
Ronde: 1

Binnen passend onderwijs geven leraren aan moeite te hebben met gedragsproblemen en het omgaan met verschillen in de klas. De vaardigheden en attitude van de leraar zijn cruciaal voor het omgaan met gedrag en verschillen in de klas.
Co-teaching is een vorm van coaching-on-the-job, hierbij werken co-teacher en leraar in de klas als evenwaardige partners samen. Terwijl de co-teacher door participatie in de groep concreet coachend de overdracht realiseert van vaardigheden nodig in de actuele situatie, levert het reflectiegesprek na afloop een verdiepende slag: de leraar reflecteert op eigen handelen.
Wij verkennen het begrip co-teaching, wat is het vooral wel, we kijken naar onderzoek en de effecten van co-teaching. We bekijken filmmateriaal en we verkennen waar het een plek kan vinden in de eigen werkomgeving en wat daarvoor nodig is.


16 Versterk jouw eigen vakmanschap in een professionele leergemeenschap
Workshopleider: Myriam Lieskamp
Ronde: 1

De wereld verandert in een hoog tempo. Wat vandaag nieuw is, is morgen achterhaald. Dat vraagt van ons allemaal, dus ook van leerlingen, dat we altijd blijven leren. Het onderwijs heeft daarom als taak hun leerlingen vooral leren om te leren. Maar hoe zorg je nu iedere dag weer dat je goed, passend onderwijs realiseert voor jouw leerlingen? Samen met je collega’s ben jij de spil in de dagelijkse onderwijspraktijk. Samen onderzoeken, samen veranderen en samen leren hoe je jouw dagelijkse onderwijspraktijk kunt verbeteren.
In deze workshop maak je kennis met een kansrijke oplossing: de professionele leergemeenschap. In een professionele leergemeenschap staat de leerling centraal. Het onderwijs wordt om de leerlingen heen georganiseerd. Dat doe je vooral samen, vanuit een gedeelde visie hoe jullie leerlingen alle mogelijkheden bieden om zich te ontwikkelen.
Aan het eind van de workshop weet je wat een professionele leergemeenschap is, en wat het vooral ook niet is. Je maakt kennis met de bouwstenen van een professionele leergemeenschap en je weet welke kansen dat jou gaat bieden om goed onderwijs voor jullie leerlingen te realiseren.


17 Leren voor morgen, uitdagingen voor het onderwijs
Workshopleider: Myriam Lieskamp
Ronde: 3

De wereld verandert in een digitale samenleving. Maar ook maatschappelijk en ecologisch is er van alles aan de hand. Hoe kun je leerlingen van nu voorbereiden op deze onzekere toekomst? Het blijkt dat de meest doorslaggevende factor in de toekomst is, dat leerlingen straks een leven lang kunnen leren en dat vooral zelf kunnen doen. Leerlingen leren hoe zij zelf het beste kunnen leren, zodat zij goed voorbereid zijn voor een onzekere toekomst.
Leerlingen eigenaar laten worden van het eigen leerproces is één van de mooiste, maar ook meest ingewikkelde uitdaging voor het (basis) onderwijs. In deze dialoogsessie verkennen we waarom het zo belangrijk is dat leerlingen leren leren. We kijken welke factoren bij het versterken van eigenaarschap over het eigen leerproces een belangrijke rol spelen en op wat dit betekent voor jouw dagelijkse onderwijspraktijk.


18 Handelingsgericht werken; samenwerken aan schoolsucces
Workshopleider: Noëlle Pameijer
Ronde: 2 en 3

Deze workshop is een must voor iedere onderwijsprofessional die van zijn werk houdt. HGW bestaat ruim tien jaar en blijft in ontwikkeling, om die reden heeft Noëlle Pameijer het vernieuwde HGW boek gelanceerd.
In deze volledig nieuwe en actuele versie van het gele HGW boek voor schoolteams én het blauwe boek voor interne begeleiders zijn de uitgangspunten en werkwijze aanzienlijk verbeterd. Zo staan doelgericht werken en systematisch evalueren nu op de eerste plaats en is er, naast de onderwijsbehoeften van leerlingen, ook aandacht voor hun opvoedbehoeften. De leerling heeft een veel sterkere positie gekregen. Ook de samenwerking met ouders komt nadrukkelijker aan de orde: hoe kunnen zij het onderwijs ondersteunen?
Wil jij meer leren over het gebruik van het boek? Noëlle geeft tijdens haar workshop persoonlijke tips en heeft uitgebreide aandacht voor de verbeteringen.
Voor wie? Deze workshop is geschikt voor iedereen die handelingsgericht werkt of wil gaan werken. Ervaring is geen vereiste.


19 Verhaal- en contextsommen
Workshopleider: Marcel Schmeier
Ronde: 1 en 2

Volgens de kerndoelen primair onderwijs moeten leerlingen zowel kale sommen als toepassingsopgaven kunnen oplossen. Deze worden ook wel verhaalsommen, redactiesommen of contextsommen genoemd. Ze zijn complex en vormen de ontmoetingsplek van de drie kernvakken: rekenen, taal en algemene kennis.
Hoe onderwijs je deze sommen? En welke materialen en hulpmiddelen zijn hiervoor beschikbaar? Een praktische workshop waarvan de inhoud direct toepasbaar is in je dagelijkse praktijk.


20 Burgerschap en uitdagende onderwerpen in de klas
Workshopleider: Lisa Hu
Ronde: 3

Op welke manieren kun je kinderen helpen hun kijk op de wereld te verbreden en verrijken, zonder te sturen? Wat doe je met je eigen normen en waarden, wanneer je kinderen begeleidt in het vormen van hun identiteit? Hoe kun je kritisch denken dagelijks inzetten in de klas? In deze workshop onderzoeken we wat bij ons past door een burgerschapsspel met elkaar te spelen. We proeven van een methode die samen met kinderen is ontwikkeld en stellen daarbij ons eigen moreel kompas op de proef. Aan het eind van deze workshop heb je concrete handvatten voor uitdagende klassengesprekken.

Direct inschrijven