Sprekers

Dagvoorzitter:

Wouter Siebers – leraar van het jaar 2015. Wouter is teamleider en leraar in Amersfoort. Daarnaast adviseert hij scholen en instellingen vanuit zijn eigen onderneming de Gedragsfabriek.

 

Hieronder vind je alle sprekers en workshopleiders die aanwezig waren op het Pica Onderwijscongres 2019:

Kees van OverveldKees van Overveld
Dr. Kees van Overveld is gedragsdeskundige. Hij heeft ruime ervaring in het onderwijs als invaller, leraar speciaal onderwijs, intern begeleider, schoolbegeleider, hogeschool(hoofd)docent en onderzoeker. In 2008 is hij gepromoveerd op een onderzoek naar agressie onder jongens.

Hij is een expert op het gebied van voorkomen en aanpakken van gedragsproblemen, agressie, pesten en geweld binnen scholen.
Van Overveld heeft vele artikelen en boeken over gedrag geschreven. Bij Uitgeverij Pica verscheen onder meer Groepsplan Gedrag. Planmatig werken aan passend onderwijs en SEL. Sociaal-emotioneel leren als basis. Zijn nieuwe boek Gedragsoplossingen voor de moeilijke groep wordt gepresenteerd op het congres. Je kunt hem volgen op Twitter.

Keynote:
Gedragsoplossingen voor de moeilijke groep

Masterclass (ronde 2)
Gedragsoplossingen


Annemieke Bregman werkt als orthopedagoog/onderwijskundig adviseur bij ZIEN in de klas voor zowel het basis- als voortgezet onderwijs. Ze is als vaste orthopedagoog verbonden aan een aantal scholen. Daarnaast is ze inzetbaar als interim intern begeleider, PBS-coach, trainer/coach voor mentoren en LOB-coaches of consultatieve leerlingenbegeleiding (arrangementen). Annemieke coacht leerlingen, leerkrachten, IB’ers en schoolteams op een handelingsgerichte en oplossingsgerichte wijze. Handelingsgericht werken en het voeren van gesprekken met leerlingen zijn belangrijke thema’s in haar werk.

Na het behalen van het PABO-diploma is Annemieke gaan werken binnen het regulier basisonderwijs. Na 8 jaar heeft ze de overstap gemaakt naar het lesgeven op de Fritz Redlschool, een cluster 4 school (Observatie en diagnostiek m.b.t. gedragsproblemen en psychiatrie). Nadat ze haar opleiding tot orthopedagoog heeft afgerond, heeft ze de overstap gemaakt naar de ambulante begeleiding. Naast het verzorgen van schoolbegeleidingen in het kader van de rugzak, was ze de vertegenwoordiger van cluster 4 binnen een startend samenwerkingsverband (Passenderwijs) en schoolcontactpersoon voor een grote GGZ instelling.

Executieve functies in het po


Wilna van den Brink en Marije den OtterWilna van den Brink (links) is de afgelopen jaren werkzaam geweest als (plusklas)leerkracht, intern begeleider (regulier en SBO) en gedragsspecialist. Ze richt zich momenteel vooral op begeleiding, onderwijsontwikkeling en kwaliteitsverbetering in het (speciaal) basisonderwijs.

Marije den Otter (rechts) heeft zich als plusklasleerkracht gespecialiseerd in (hoog)begaafdheid. Daarnaast heeft ze als intern ondersteuner en gedragsspecialist veel ervaring in het begeleiden van leerlingen met speciale ondersteuningsbehoeften op zowel cognitief als sociaal-emotioneel vlak.

Met het gezamenlijk volgen van de masteropleiding Onderwijswetenschappen ontstond steeds meer de behoefte om waardevolle inzichten te vertalen naar haalbare en praktische onderwijsmethoden. In 2017 startten Wilna en Marije hun onderneming Briljant onderwijs. Hiermee richten zij zich op onderwijsontwikkeling en kwaliteitsverbetering in het basisonderwijs – in het bijzonder met betrekking tot onderwijs aan (hoog)begaafden. Wilna van den Brink en Marije den Otter zijn auteurs van Briljant verrijkend projectonderwijs.

Workshop (ronde 2 en 3)
Onderwijs op maat voor (hoog)begaafde leerlingen


Heleen BuhrsHeleen Buhrs
Heleen Buhrs werkt als leerkracht po op de Alan Turingschool in Amsterdam. De Alan Turingschool is een van de vier winnaars van de Scholenwedstrijd en opende haar deuren in september 2016. Verder schreef zij artikelen voor JSW over effectief begrijpend leesonderwijs. Eén van deze artikelen is hier gratis te downloaden.

Workshop (ronde 1)
Effectief leesonderwijs


Natasja HoogerheideNatasja Hoogerheide
Natasja is intern begeleider op een basisschool in Rotterdam, blogger bij Uitgeverij Pica en bekend van de hulpwaaiers Autisme in de klas en 1001 Verborgen Regels, die onder haar redactie zijn gemaakt.

Workshop (ronde 1 en 3)
Autisme en de kwetsbare leerling

 


Jarise KaskensJarise Kaskens
Jarise Kaskens is werkzaam als hogeschoolhoofddocent bij Hogeschool Windesheim en promovendus bij de Radboud Universiteit Nijmegen. Ze is orthopedagoog, docent, onderzoeker en curriculumdesigner bij de Master Educational Needs (Rekenen-wiskunde/Dyscalculie) en Master Learning & Innovation en actief betrokken bij diverse professionaliseringsactiviteiten rondom rekenen op scholen in (speciaal) basisonderwijs, voortgezet en middelbaar onderwijs. Haar promotieonderzoek is gericht op rekenontwikkeling en rekenleergesprekken. Bij Uitgeverij Pica verscheen recent Rekengesprekken.

Workshop (ronde 2 en 3)
De kracht van het rekengesprek


Anton HorewegAnton Horeweg
Anton Horeweg is gedragsspecialist (M SEN) en ruim dertig jaar leraar in het basisonderwijs. Hij is auteur van diverse onderwijsboeken, waaronder: Gedragsproblemen in de klas in het basisonderwijs en gedragsproblemen in de klas in het voortgezet onderwijs. Beide boeken zijn verplicht bij een groot aantal opleidingen. Na Wat stuitert daar door je klas? kwam in 2018 De traumasensitieve school uit.
Anton is ook auteur van de website www.gedragsproblemenindeklas.nl. Hij heeft zitting in Expertteams  Project Leer-Kracht: (NCOJ) en Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie (KC-KJP), is trainer en methodiekontwikkelaar voor het NCOJ en is veelgevraagd spreker op scholen en congressen.

Workshop (ronde 1)
De traumasensitieve school

Workshop (ronde 3)
Wat stuitert daar door je klas?


Maaike HoutmanMaaike Houtman werkt als orthopedagoog/ onderwijsadviseur en interim intern begeleider bij ZIEN in de klas. Zij is als vaste schoolbegeleider aan basisscholen in Utrecht en Amersfoort verbonden.

Na het afronden van de PABO (Montessorivariant) heeft Maaike voornamelijk lesgegeven in het Montessorionderwijs in alle bouwen. Zij heeft in die jaren veel praktische ervaring opgedaan. Tijdens haar studie Pedagogische Wetenschappen heeft ze in deeltijd voor de klas gestaan.
Om zich verder te kunnen verdiepen in de interventies die passend zijn bij diverse leerproblematieken, heeft Maaike de remedial teacher opleiding (Master Sen) in 2005 afgerond. Maaike is geïnteresseerd in diverse facetten van het onderwijs en heeft, voordat zij bij Zien kwam werken, ruim twee jaar als locatiedirecteur gewerkt. Voor deze functie heeft Maaike de schoolleidersopleiding afgerond in 2010.

Tjitske van der WaalsTjitske van der Waals werkt als orthopedagoog/onderwijskundig adviseur bij ZIEN. Haar werkzaamheden bestaan uit het uitvoeren van psychologische onderzoeken en handelingsgerichte diagnostiek in het basisonderwijs, ook is ze het vaste gezicht als schoolbegeleider op meerdere basisscholen in Utrecht. Verder helpt zij studenten in het HBO met dyslexieonderzoeken.
Tjitske heeft als orthopedagoog en docent Grieks en Latijn in het voortgezet onderwijs gewerkt. Daarvoor werkte zij als orthopedagoog bij het Ambulatorium van de Universiteit van Utrecht. Tjitske heeft Pedagogische Wetenschappen aan de Universiteit van Utrecht gestudeerd.

Workshop (ronde 1 en 2)
Mindset in de klas


Myriam LieskampMyriam Lieskamp
Myriam Lieskamp is afgestudeerd als master human resource management op het thema ‘veranderbereidheid van leraren in het basisonderwijs om te ontwikkelen naar een lerende organisatie’. Met veel plezier heeft Myriam in het speciaal basisonderwijs gewerkt. Ook was ze jarenlang als beleidsmedewerker verbonden aan CNV Onderwijs en als lid van de SER-commissie Onderwijs en arbeidsmarkt.. Momenteel heeft zij een eigen onderwijsadviesbureau en werkt ze 2 dagen als senior beleidsmedewerker strategisch begeleid en hr.
In haar werk zoekt ze de verbinding tussen theorie en praktijk en houdt ze zich vooral bezig met onderwijsvernieuwing van binnenuit en van onderop. Myriam is auteur van o.a.: De professionele leergemeenschapVertrouwen, verbinden en vakmanschap in het onderwijs en Leren voor morgen.

Workshop (ronde 1)
Leren voor morgen, uitdagingen voor het onderwijs

Workshop (ronde 3)
Versterk jouw eigen vakmanschap in een PLG


Marita EskesMarita Eskes
Marita Eskes werkt als onderwijsadviseur primair onderwijs op het gebied van taal-/lezen. Daarnaast verzorgt zij trainingen rondom Expliciete Directe Instructie (EDI), naar het boek van collega Marcel Schmeier, dat in 2015 verscheen.
Marita heeft jaren gewerkt in het primair onderwijs als leerkracht, leescoördinator en Remedial Teacher. Hierdoor weet zij de theorie als geen ander in de praktijk te brengen als het gaat om het realiseren van kwalitatief goed onderwijs voor alle leerlingen.  Meer lezen? http://expertis.nl/adviseur/marita-eskes/ en via Twitter: @maritaeskes.

Workshop (ronde 1)
Expliciete Directe Instructie

Workshop (ronde 3)
Expliciete Directe Instructie voor gevorderden


Marianne Voetee-DibbinkMarianne Voetee-Dibbink
Marianne Voetee-Dibbink heeft 12 jaar met plezier in het onderwijs gewerkt. Tijdens haar werk heeft ze ontdekt dat zij hooggevoelig is. Door de hoeveelheid prikkels die in het onderwijs elke dag op haar af kwamen heeft zij besloten te stoppen met lesgeven en zich te richten op het individuele kind en de ouders. Met haar luisterend oor en inlevingsvermogen kan zij snel een goed overzicht creëren van mogelijkheden om iemand te helpen. Marianne heeft zich gespecialiseerd in hooggevoeligheid en coacht kinderen en volwassenen vanuit haar eigen onderneming Intenne.

Workshop (ronde 1 en 3)
Hoogsensitieve leerlingen in je klas


Michel van AstMichel van Ast
Michel van Ast is als spreker, trainer en adviseur vooral actief op het thema ‘onderwijs en ICT’. Hij geeft lezingen en workshops, adviseert en begeleidt onderwijsinstellingen, traint en coacht docenten die technologie willen inzetten in hun eigen onderwijs en was oprichter en voorzitter van The Crowd. Daarnaast schrijft hij regelmatig voor diverse onderwijsbladen en -blogs en is hij co-auteur van Kleppen dicht, een publicatie over effectief lesgeven met ict.

 

Workshop (ronde 2)
Kleppen Open! – Actief leren met ICT


Tony van Dalen

Tony van Dalen
Tony van Dalen is werkzaam als senior onderwijsadviseur bij Expertis. Onderwijs zit haar in het bloed. Het is haar passie leerkrachten te helpen hun onderwijs te verbeteren. Tony is gespecialiseerd op het gebied van taal-lezen, klassenmanagement, instructievaardigheden en gecertificeerd EDI-trainer. Ze zet zich in voor concrete veranderingen op de werkvloer, daarbij baseert ze zich op evidence based aanpakken. Samen werken aan het verhogen van der kwaliteit. Ze heeft een ruime ervaring met het geven van EDI-trainingen waarbij de invoering wordt gekoppeld aan een vakinhoud. Samen met Marieke van Logchem en Dortie Mijs heeft ze het boek Close reading vertaald en bewerkt voor de Nederlandse onderwijspraktijk.

Workshop (ronde 3)
Close reading in de praktijk


Tamara Luijer
Tamara Luijer is orthopedagoge en werkzaam in de jeugd GGZ. Ze begeleidt kinderen, jongeren en (jong)volwassenen met een verscheidenheid aan problematiek. Ze verricht zowel onderzoek als behandeling van onder andere leerstoornissen, ontwikkelingsstoornissen, stemmingsstoornissen en gedragsproblemen.
Haar interesse ligt vooral in het behandelen van kinderen en jongeren met angstproblematiek. Tamara is auteur van de Mindset gesprekskaarten en de Hulpwaaier angst.

Workshop (ronde 1)
De begeleiding van leerlingen met angstproblemen


Marije Bakker
Marije Bakker is als onderwijsadviseur en opleider gericht op het vak rekenen-wiskunde. Zij  heeft ervaring als auteur van leermiddelen, als vakdocent op de Pabo en als onderwijsadviseur. Zij begeleidt schoolteams en leerkrachten bij het versterken van hun rekenonderwijs passend bij hun visie en de doelgroep waaraan ze lesgeven. In deze begeleiding speelt het denken vanuit leerlijnen en het gericht kijken naar kinderen en leerlingwerk altijd een rol. Daarnaast leidt zij rekencoördinatoren op en geeft masterclasses en trainingen. Zij publiceert met regelmaat in Volgens Bartjens. Haar motto is ‘rekenen is leuker als je denkt’.

Aafke Bouwman
Als zelfstandig adviseur heeft Aafke Bouwman brede expertise en ervaringen met onderwijs- en ontwikkelingsaspecten van jonge kinderen. Haar combinatie van procesbegeleiding en praktijkervaring als leerkracht, schoolleider, opleider en adviseur geeft een stevige impuls aan de kwaliteit van het onderwijs aan het jonge kind. Zij is auteur van meerdere publicaties.

Workshop (ronde 2)
Doelgericht spel als basis voor een beredeneerd aanbod


Eva Naaijkens

Eva Naaijkens
Eva Naaijkens was schoolleider van de SBO Michaëlschool in Amersfoort, die ze in 9 jaar tijd van een zwakke school naar een drie keer excellente school heeft geleid. Daarnaast was ze oprichter en directeur van het KPOA expertisecentrum voor orthopedagogisch en didactisch onderzoek, gericht op ondersteuning voor intern begeleiders en leraren binnen het primair onderwijs.

Ze heeft samen met drie anderen een vernieuwend eigen schoolconcept geschreven, geïnspireerd op de biografie van Alan Turing. Alan Turing was een breed ontwikkelde, zeer originele denker. In 2016 was de Alan Turingschool een van de winnaars van de Amsterdamse Scholenwedstrijd. In het schooljaar 2016-2017 is Eva gestart met de transformatie van een bestaande basisschool tot de Alan Turingschool.

Naast haar werkzaamheden als schoolleider is Eva netwerklid en schrijver van meerdere artikelen in het onderwijsvakblad JSW. Eva vindt het ontwikkelen van vakmanschap van leraren binnen de schoolorganisatie van cruciaal belang. Samen met Martin Bootsma schreef ze En wat als we nu weer eens gewoon gingen lesgeven?

Workshop (ronde 1)
Van leraar tot expert-leraar


Sylke VreeswijkSylke Vreeswijk
Sylke werkt vanaf mei 2017 als orthopedagoog/onderwijskundig adviseur en interim intern begeleider bij ZIEN in de Klas. Mensen in hun kracht kunnen zetten ziet zij als haar taak en uitdaging. “Don’t judge a fish by it’s ability to climb”. Goed naar de ander luisteren en met een open houding kijken vindt zij belangrijk.

Sylke heeft na haar opleiding Orthopedagogiek met specialisatie Leerlingenzorg gewerkt op verschillende scholen voor speciaal (basis)onderwijs in Amsterdam. Op basis van de vragen van de scholen heeft zij handelingsgerichte en oplossingsgerichte begeleiding geboden aan leerlingen, leerkrachten en schoolteams als onderwijsadviseur. Hier heeft zij veel ervaring opgedaan met het begeleiden van leerlingen met ondersteuningsbehoeften op het gebied van zowel het leren als het gedrag. Daarnaast heeft zij ervaring opgedaan in het werken met schoolteams. In 2015 is zij als intern begeleider en orthopedagoog aan de slag gegaan. Daarnaast is zij de opleiding tot leerkracht basisonderwijs gestart. Deze heeft zij in 2017 afgerond. Vanuit haar opleiding is zij werkzaam geweest als leerkracht van de bovenbouw in zowel het regulier als speciaal basisonderwijs.

Workshop
Executieve functies in het po


Adinda de Vreede

Adinda de Vreede
Adinda de Vreede is remedial teacher, gedragscoach, gezinscoach en speltherapeute. Tot 2004 was zij werkzaam als klasse leerkracht en remedial teacher in het basisonderwijs. Zij heeft zich in die periode onder andere verdiept in de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind. Zij leidde faalangst-, zelfvertrouwen- en sociale vaardigheid-groepen en behaalde daar goede resultaten mee. In 2002-2003 heeft zij 1 jaar de post-HBO-opleiding voor speltherapeute gedaan. Sinds 2005 is zij werkzaam in het middelbaar onderwijs als remedial teacher op een middelbare school. Ze begeleidt kinderen met dyslexie, faalangst, werkhouding- en gedragsproblemen.
Daarnaast heeft zij een eigen praktijk in Bellingwolde, waarin zij ouders en kinderen helpt bij opvoeding en andere uitdagingen. Ze is de auteur van onder meer Teken je gesprek, dat in de praktijk is ontstaan. Ze werd zo enthousiast over het resultaat, dat zij besloot cursussen, workshops en lezingen te geven over deze visuele manier van gespreksvoering. Meer info: www.tekenjegesprek.nl

Annemarie Laseur
Annemarie Laseur heeft als leerkracht, IB’er en RT’er ruime ervaring in het onderwijs. Na het behalen van haar Master SEN diploma in 2012 heeft ze haar eigen RT-praktijk opgericht. Omdat leerproblemen vaak hand in hand gaan met sociaal emotionele problemen is ze zich verder gaan specialisten in (kinder)coaching. Inmiddels begeleidt ze kinderen, pubers en volwassenen met uiteenlopende problemen. Sinds 2014 werkt ze met Teken je gesprek en ze is er trots op dat ze sinds 2016 trainer Teken je gesprek is en deze werkwijze verder mag uitdragen.

Workshop (ronde 2)
Teken je gesprek over succes vieren

Workshop (ronde 3)
Teken je gesprek: een actie-spin maken


Marcel SchmeierMarcel Schmeier
Marcel Schmeier is onderwijsadviseur taal en rekenen en heeft ruime ervaring als leerkracht en intern begeleider in het speciaal en regulier basisonderwijs. Hij weet als geen ander de theorie op een inspirerende wijze te vertalen naar de dagelijkse praktijk in de klas: ‘Werken aan onderwijs-kwaliteit doe je door het primaire proces te verbeteren: het lesgeven, en dan met name de instructie.’ Marcel is auteur van EDI en Effectief rekenonderwijs op de basisschool. Verder is hij bekend van zijn website www.onderwijsgek.nl en zijn Twitter-account @Onderwijsgek.


Workshop
 (ronde 1)
Verhaal- en contextsommen


Inge VerstraeteInge Verstraete
Van 2005 tot 2011 was Inge Verstraete als autismespecialist verbonden aan het Steunpunt Autisme Noord-Holland en werkzaam voor het Regionaal Expertise Centrum waar zij trainingen en presentaties verzorgde. Tevens is ze als docent verbonden geweest aan de Masteropleiding SEN van de Hogeschool Utrecht. Ze heeft ruim 20 jaar ervaring in het voortgezet (speciaal) onderwijs als docent, intern begeleider, trainer, docentencoach en autismespecialist. Naast haar werkzaamheden voor edu-support is zij consulent passend onderwijs voor het samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland. Inge is (co-)auteur van Handboek Leren Leren.

Workshop (ronde 2 en 3)
Versterk metacognitie en zelfsturing bij je leerlingen


Martin BootsmaMartin Bootsma
Martin Bootsma is 25 jaar leraar in het basisonderwijs. Na een opleiding politicologie heeft hij voor het basisonderwijs gekozen. Hij heeft jarenlang lesgegeven aan leerlingen in de bovenbouw. Hij heeft gewerkt in Zaandam, Alkmaar, Duivendrecht en Amsterdam. In 2011 was hij Leraar van het Jaar in het primair onderwijs. Hij is teamleider en leraar op de Alan Turingschool. Martin is drie jaar lang (2011-2014) lid geweest van de Jury Excellente Scholen. Samen met Eva Naaijkens schreef hij En wat als we nu weer eens gewoon gingen lesgeven?

Workshop (ronde 2)
Zeven verhalen als basis voor het leesonderwijs


Monique ThoonsenMonique Thoonsen
Monique Thoonsen is fysiotherapeut, pedagoog, trainer en adviseur. Zij is gefascineerd door zintuiglijke prikkelverwerking en daarom heeft zij zich hierin gespecialiseerd. Monique is vooral bezig met de (afwijkende) zintuiglijke prikkelverwerking bij kinderen. Zij adviseert en begeleidt kinderen en hun opvoeders als er sprake is van lastig gedrag dat daardoor wordt veroorzaakt. Vanuit haar bedrijf 7 Zintuigen geeft zij voorlichting en cursussen over de oplossingen die er zijn voor onder- of overprikkelde kinderen. Ze is c0-auteur van o.a. Wiebelen en friemelen in de klas.

Workshop (ronde 1 en 2)
Wiebelen en friemelen in de klas