Sprekers

Tony van Dalen
Tony van Dalen is werkzaam als senior onderwijsadviseur bij Expertis. Onderwijs zit haar in het bloed. Het is haar passie leerkrachten te helpen hun onderwijs te verbeteren. Ze is gespecialiseerd op het gebied van taal-lezen, klassenmanagement, instructievaardigheden en gecertificeerd EDI-trainer. Ze zet zich in voor concrete veranderingen op de werkvloer; ze baseert zich daarbij op evidence based aanpakken. Samen werken aan het verhogen van der kwaliteit. Ze heeft een ruime ervaring met het geven van EDI-trainingen waarbij de invoering wordt gekoppeld aan een vakinhoud. Samen met Marieke van Logchem en Dortie Mijs heeft ze het boek Close reading vertaald en bewerkt voor de Nederlandse onderwijspraktijk.

Keynote 1: Close reading of Begrijpend lezen nieuwe stijl

Workshop (ronde 2)
Close reading voor de midden- en bovenbouw


Foto’s Eva: Isabel Janssen / outsider.i

Eva Naaijkens
Eva Naaijkens was schoolleider van de SBO Michaëlschool in Amersfoort, die ze in 9 jaar tijd van een zwakke school naar een drie keer excellente school heeft geleid. Daarnaast was ze oprichter en directeur van het KPOA expertisecentrum voor orthopedagogisch en didactisch onderzoek, gericht op ondersteuning voor intern begeleiders en leraren binnen het primair onderwijs.

Ze heeft samen met drie anderen een vernieuwend eigen schoolconcept geschreven, geïnspireerd op de biografie van Alan Turing. Alan Turing was een breed ontwikkelde, zeer originele denker. In 2016 was de Alan Turingschool een van de winnaars van de Amsterdamse Scholenwedstrijd. In het schooljaar 2016-2017 is Eva gestart met de transformatie van een bestaande basisschool tot de Alan Turingschool.

Naast haar werkzaamheden als schoolleider is Eva netwerklid en schrijver van meerdere artikelen in het onderwijsvakblad JSW. Eva vindt het ontwikkelen van vakmanschap van leraren binnen de schoolorganisatie van cruciaal belang.

Keynote 2: Teamleden als denkende doeners


Anke Visser
Anke Visser studeerde Nederlandse letterkunde en Onderwijskunde en stond jaren voor de klas. Ze houdt zich al 25 jaar bezig met veiligheid binnen de school, geeft cursussen en nascholing aan contact- en vertrouwenspersonen, en verzorgt de opleiding voor antipestcoördinatoren. In 2006 lanceerde ze het begrip ‘meidenvenijn’ en ontwikkelde tips en tools om venijnige meiden op school aan te pakken. Ze heeft sinds 2016 haar eigen bedrijf: Anke Visser SchoolVeiligheid. Anke schreef o.a. Meidenvenijn en Het zakboek voor vertrouwenspersonen.

Workshop (ronde 1 en 2)
Meidenvenijn: er als de kippen bij zijn


Marita Eskes
Marita Eskes werkt als onderwijsadviseur primair onderwijs op het gebied van taal-/lezen. Daarnaast verzorgt zij trainingen rondom Expliciete Directe Instructie (EDI), naar het boek van collega Marcel Schmeier, dat in 2015 verscheen. Marita heeft jaren gewerkt in het primair onderwijs als leerkracht, leescoördinator en Remedial Teacher. Hierdoor weet zij de theorie als geen ander in de praktijk te brengen als het gaat om het realiseren van kwalitatief goed onderwijs voor alle leerlingen. Meer lezen? http://expertis.nl/adviseur/marita-eskes/ en via Twitter:@maritaeskes.

Workshop (ronde 1)
Expliciete Directe Instructie

Workshop (ronde 3)
Expliciete Directe Instructie voor gevorderden


Henk Galenkamp
Henk Galenkamp (geb. 1951) was lange tijd werkzaam in het voortgezet onderwijs, als docent, schooldecaan, leerlingbegeleider en adjunct-directeur.

 

 

 

 Jeannette Schut
Jeannette Schut (geb. 1953) is leraar op een basisschool geweest, en werkte daarna lange tijd op een pabo, als docent onderwijskunde en pedagogiek. Daarnaast hield ze zich ook bezig met onderwijsontwikkeling

Beiden hebben zich daarna ontwikkeld tot consultant, trainer en coach in het onderwijs. Sinds 2010 werken zij samen in Bureau Galenkamp&Schut.

 

Workshop (ronde 2 en 3)
De professionele schoolcultuur


Kees van Overveld
Dr. Kees van Overveld is gedragsdeskundige. Hij heeft ruime ervaring in het onderwijs als invaller, leraar speciaal onderwijs, intern begeleider, schoolbegeleider, hogeschool(hoofd)docent en onderzoeker. In 2008 is hij gepromoveerd op een onderzoek naar agressie onder jongens.

Hij is een expert op het gebied van voorkomen en aanpakken van gedragsproblemen, agressie, pesten en geweld binnen scholen.
Van Overveld heeft vele artikelen en boeken over gedrag geschreven. Bij Uitgeverij Pica verscheen onder meer Groepsplan Gedrag. Planmatig werken aan passend onderwijs en SEL. Sociaal-emotioneel leren als basis. Je kunt hem volgen op Twitter.

Workshop (ronde 1 en 2)
Gedragsproblemen en SEL


Monique Thoonsen
Monique Thoonsen is fysiotherapeut, pedagoog, trainer en adviseur. Zij is gefascineerd door zintuiglijke prikkelverwerking en daarom heeft zij zich hierin gespecialiseerd. Monique is vooral bezig met de (afwijkende) zintuiglijke prikkelverwerking bij kinderen. Zij adviseert en begeleidt kinderen en hun opvoeders als er sprake is van lastig gedrag dat daardoor wordt veroorzaakt. Vanuit haar bedrijf 7 Zintuigen geeft zij voorlichting en cursussen over de oplossingen die er zijn voor onder- of overprikkelde kinderen. Ze is c0-auteur van o.a. Wiebelen en friemelen in de klas.

Workshop (ronde 2 en 3)
Wiebelen en friemelen in de klas


Marieke van Logchem
Marieke van Logchem is senior adviseur bij Expertis Onderwijsadviseurs op het gebied van taal/lezen en duurzame schoolontwikkeling. Ze werkt mee aan de ontwikkeling van Close Reading en heeft hierbij aandacht voor de praktische vertaalslag naar de klas. Marieke is gecertificeerd EDI-trainer, trainer Coöperatief leren en Beeldcoach. Ze richt zich in haar begeleiding van de scholen op het versterken van leerkrachtvaardigheden en op de ondersteuning van directies om tot een duurzame verandering te komen.


Workshop (ronde 3)
Close reading voor de onderbouw


Dortie Mijs
Dortie Mijs is senior-adviseur taal/lezen en integrale schoolverbetering in het primair en voortgezet onderwijs bij Expertis Onderwijsadviseurs. Als adviseur begeleidt ze scholen en leerkrachten bij het versterken van hun taal- en leesonderwijs en werkt ze mee aan de ontwikkeling van de Close Reading aanpak voor het basis- en voortgezet onderwijs. Daarnaast is ze jurylid primair onderwijs van de jury Excellente Scholen. Ze is als expert betrokken geweest bij School aan Zet en de Taalpilot

Workshop (ronde 1)
Anders omgaan met teksten


Inge Verstraete
Van 2005 tot 2011 was Inge Verstraete als autismespecialist verbonden aan het Steunpunt Autisme Noord-Holland en werkzaam voor het Regionaal Expertise Centrum waar zij trainingen en presentaties verzorgde. Tevens is ze als docent verbonden geweest aan de Masteropleiding SEN van de Hogeschool Utrecht. Ze heeft ruim 20 jaar ervaring in het voortgezet (speciaal) onderwijs als docent, intern begeleider, trainer, docentencoach en autismespecialist. Naast haar werkzaamheden voor edu-support is zij consulent passend onderwijs voor het samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland. Inge is (co-)auteur van Handboek Leren Leren.

Workshop (ronde 1 en 3)
Versterk metacognitie en zelfsturing bij je leerlingen


Eustache Sollman
Eustache Sollman werkt als ambulant begeleider bij de Stichting Speciaal Onderwijs Twente en Oost Gelderland (SOTOG) en is gespecialiseerd in selectief mutisme. Hij behandelt leerlingen volgens het protocol ‘Praten op school een kwestie van doen’ en geeft ondersteuning aan leerkrachten en schoolteams.

 

 


Workshop
 (ronde
 2 en 3)
Breek de stilte – Een kind met selectief mutisme in de klas


Monique Baard
Monique Baard is meer dan een kwart eeuw werkzaam geweest in het basisonderwijs.  Zij is begonnen als groepsleerkracht binnen het Jenaplan- en ontwikkelingsgericht onderwijs en is daarna werkzaam geweest als ambulant begeleider cluster 4 voor kinderen met een rugzak (leerlinggebonden financiering).
Daarna heeft ze, als bovenschools gedragsspecialist veel ervaring opgedaan in het begeleiden van leerkrachten in het omgaan met de grote diversiteit aan gedrag binnen hun groep. Ze hoort tot de pioniers in Nederland op het gebied van Positive Behavior Support. Momenteel is zij gedragsspecialist, PBS-coach en trainer bij PicaPedia. Monique is auteur van o.a.: Ongewild lastig en Elke dag een emmertje vol.

Workshop (ronde 3)
Schoolwide Positive Behavior Support (SWPBS)


 Ingrid Paalman
Ingrid Paalman is als hoofddocent en onderzoeker verbonden aan de lerarenopleidingen van hogeschool Windesheim. Zij houdt zich in het dagelijks leven bezig met het ontwerpen, ontwikkelen en creëren van innovatieve processen binnen het onderwijs.


Workshop 
(ronde 1 en 2)
Leerlingbetrokkenheid: Lef om te luisteren!


Marianne Voetee-Dibbink
Marianne Voetee-Dibbink heeft 12 jaar met plezier in het onderwijs gewerkt. Tijdens haar werk heeft ze ontdekt dat zij hooggevoelig is. Door de hoeveelheid prikkels die in het onderwijs elke dag op haar af kwamen heeft zij besloten te stoppen met lesgeven en zich te richten op het individuele kind en de ouders. Met haar luisterend oor en inlevingsvermogen kan zij snel een goed overzicht creëren van mogelijkheden om iemand te helpen. Marianne heeft zich gespecialiseerd in hooggevoeligheid en coacht kinderen en volwassenen vanuit haar eigen onderneming Intenne.

Workshop (ronde 1 en 2)
Hoogsensitieve leerlingen in je klas


Sandra Koot
Sandra Koot heeft gewerkt als leraar, rt’er, ib’er en ab’er binnen BaO, SBO en SO (cluster 2-3-4). Daarnaast was zij van 2004 tot 2010 voorzitter van de Landelijke Beroepsgroep voor intern begeleiders (LBib) en de Landelijke Beroepsgroep voor ambulant begeleiders (LBab). Verder was zij actief in diverse onderwijsfora, zoals het Landelijk Platform Onderwijs en Jeugdzorg (LPOJ), het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) en Collectief-Inclusief. Sandra is eigenaar van Educote en auteur van het boek Co-teaching.

Workshop (ronde 1)
Co-teaching: handelingsvaardiger worden door samen les te geven


Myriam Lieskamp
Myriam Lieskamp is afgestudeerd als master human resource management op het thema ‘veranderbereidheid van leraren in het basisonderwijs om te ontwikkelen naar een lerende organisatie’. Myriam heeft met veel plezier in het speciaal basisonderwijs gewerkt en heeft jarenlang gewerkt als beleidsmedewerker bij CNV Onderwijs. Momenteel heeft zij een eigen onderwijsadviesbureau en is ze lid van de SER-commissie Onderwijs en arbeidsmarkt. In haar werk zoekt ze de verbinding tussen theorie en praktijk en houdt ze zich vooral bezig met onderwijsvernieuwing van binnenuit en van onderop. Myriam is auteur van o.a.: De professionele leergemeenschapVertrouwen, verbinden en vakmanschap in het onderwijs en Leren voor morgen.

Workshop (ronde 1)
Versterk jouw eigen vakmanschap in een professionele leergemeenschap

Workshop (ronde 3)
Leren voor morgen, uitdagingen voor het onderwijs


Noëlle Pameijer
Noëlle Pameijer school-, GZ- en kinderpsycholoog. Ze is specialist in handelingsgericht werken (HGW) op school en hecht veel belang aan ouderbetrokkenheid. Veel scholen implementeren HGW op geheel eigen wijze, met vallen en opstaan.
Geleidelijk aan lukt het teams HGW eigen te maken en de elementen die meerwaarde hebben te benutten. Zo hebben veel scholen het ouder-leerling-leerkrachtgesprek met succes ingevoerd. Wat zijn de voordelen? Hoe voer je zo’n gesprek en hoe zorg je ervoor dat het een effectief gesprek wordt?

Workshop (ronde 2 en 3)
Handelingsgericht werken; samenwerken aan schoolsucces


Marcel Schmeier
Marcel Schmeier is onderwijsadviseur taal en rekenen en heeft ruime ervaring als leerkracht en intern begeleider in het speciaal en regulier basisonderwijs. Hij weet als geen ander de theorie op een inspirerende wijze te vertalen naar de dagelijkse praktijk in de klas: ‘Werken aan onderwijs-kwaliteit doe je door het primaire proces te verbeteren: het lesgeven, en dan met name de instructie.’ Marcel is auteur van EDI en Effectief rekenonderwijs op de basisschool. Verder is hij bekend van zijn website www.onderwijsgek.nl en zijn Twitter-account @Onderwijsgek.


Workshop
 (ronde 1 en 2)
Verhaal- en contextsommen


Lisa Hu
Lisa Hu ontwerpt als ‘social designer’ oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen, samen met de mensen om wie het gaat. Sinds 2013 is onderwijs haar belangrijkste werkgebied. Zo deed ze tijdens de Nationale DenkTank in 2015 actieonderzoek rondom het Leren van de Toekomst en ontwikkelde daarvoor onder andere de gratis app OnzeLes voor leerlingenfeedback. Ook werkte ze aan de Pioniersgids, een toolbox voor leraren die aan de slag willen met vernieuwing.

Haar voornaamste initiatief echter, is het burgerschapsspel Terra Nova Minimaatschappij. Dit prachtige bordspel is een discussietool, dat is ontwikkeld samen met kinderen en leerkrachten. Lisa is hiermee geregeld op scholen te vinden, van po tot en met hbo. Vanuit Stichting Terra Nova – Democratisch Design verzorgt zij workshops en trainingen. Bekijk voor Lisa’s drijfveren rondom burgerschap haar TED talk. Voor meer informatie: www.terra-nova.nl

Workshop (ronde 3)
Burgerschap en uitdagende onderwerpen in de klas