Programma

08.15 uur     Ontvangst & registratie met koffie of thee
09.00 uur    Opening & 1e plenaire lezing: Close reading of Begrijpend lezen nieuwe stijl door Tony van Dalen
09.50 uur    Koffie/theepauze
10.20 uur     1e workshopronde
11.30 uur      Wissel
11.35 uur      2e workshopronde
12.45 uur     Lunch
13.50 uur     2e plenaire lezing: Teamleden als denkende doeners door Eva Naaijkens
14.35 uur    Middagpauze
15.05 uur     3e workshopronde
16.15 uur     Napraten en borrel (tot ca. 17.00 uur)

Keynote 1: Close Reading of Begrijpend lezen nieuwe stijl
door Tony van Dalen

‘Hoera, begrijpend lezen!’ Hoe vaak hoort u dat in uw klas? Veel leerlingen vinden begrijpend lezen niet leuk. Nederlandse leerlingen zijn slecht gemotiveerde lezers. En dat terwijl begrijpend lezen ook wel de belangrijkste vaardigheid voor de 21ste eeuw wordt genoemd. Leerkrachten vinden het lastig om een effectieve en toch ook boeiende les te geven.

Er zijn nieuwe inzichten die laten zien dat begrijpend luisteren en lezen anders aangepakt kan worden door gebruik te maken van voor kinderen interessante, en toch ook complexe prentenboeken en teksten.
De afgelopen jaren was de aandacht vooral gericht op de strategieën en woordenschat. We weten dat dit geen betere resultaten tot gevolg heeft gehad. Integendeel, het leidt maar al te vaak tot technische lessen waarbij de inhoud van de tekst volledig verdwijnt. Close Reading stelt de tekst centraal en maakt van leerlingen actieve lezers. Nu hoort u wel: ‘Hoera begrijpend lezen!’

Tijdens deze lezing hoort u de nieuwste inzichten met betrekking tot begrijpend luister- en leesonderwijs en de mogelijkheden die Close Reading daarbij biedt.

Keynote 2: Teamleden als denkende doeners
door Eva Naaijkens

De basisschool is verworden tot een ingewikkelde organisatie en het is voor leraren en schoolleiders niet altijd makkelijk het overzicht te houden.

Schoolleider Eva Naaijkens van de Alan Turingschool vertelt op bevlogen wijze hoe ze samen met haar collega’s beter onderwijs maakt. In een korte tijd heeft ze met haar team een nieuwe school in Amsterdam opgezet. Daarbij heeft ze haar schoolteam duidelijke rollen toegekend met veel autonomie en verantwoordelijkheid.

Dat kan omdat ze binnen haar organisatie gebruikmaakt van een zelf ontworpen kwaliteitssysteem dat de meest gangbare regels en routines vastlegt en veel richting geeft aan de organisatie. Leraren weten waar ze aan toe zijn en dat levert in de dagelijkse praktijk veel tijdwinst op die leraren kunnen besteden aan het voorbereiden van lessen, samenwerken en kennisdelen.

Direct inschrijven