Programma

08.45 uur   Ontvangst & registratie met koffie of thee
09.35 uur    Opening & plenaire lezing: De Jongenscode door René van Engelen
10.30 uur     Ochtendpauze
11.00 uur     1e workshopronde
12.30 uur     Lunch
13.30 uur     2e workshopronde
15.00 uur     Middagpauze
15.30 uur     Plenaire lezing door Marald Mens
16.15 uur     Napraten + borrel

Programma - keynote 1Keynote 1: De Jongenscode 
door René van Engelen

Het gaat niet goed met jongens in ons onderwijs. Ze zijn oververtegenwoordigd in het speciaal (basis)onderwijs, vertonen vaker gedragsproblemen, komen veel vaker in aanraking met politie en justitie, presteren slechter enzovoort. Maar de jongens zijn niet veranderd. De maatschappij en ons onderwijs wel.

Weten we nog wel hoe het bij jongens werkt, wat hun code is? Er wordt vaak gereageerd op het gedrag dat wordt gezien en er wordt niet gekeken naar de biologie die er achter zit. In deze keynote gaan we dat wel doen. We kijken ook hoe de maatschappij is veranderd en wat dit heeft gedaan met jongens en mannen.

Ten slotte wordt gekeken naar waarom ons huidige (basis)onderwijs en jongens een slechte match zijn.
Het begrijpen van jongens is de basis voor iedere leerkracht om beter om te gaan met jongens in de klas en aan hun leerbehoeften tegemoet te komen.

In de keynote komt ook naar voren dat dé jongen en hét meisje niet bestaan. Ook wordt het gevaar van stereotypering benoemd.

Keynote 2: Bananenschillen op school
door Marald Mens

Programma - keynote 2Iedere dag doe je als leerkracht, ib’er of directeur je best om goede inschattingen te maken en de juiste beslissingen te nemen. Daarbij ga je ervan uit dat je als professional kunt vertrouwen op je denken en je intuïtie. Maar is dat wel terecht?

Neuropsycholoog Marald Mens neemt ons mee in de wereld van die mentale uitglijders. Je komt te weten hoe ze ontstaan, hoe ze onbewust ons denken en handelen sturen en wat de nadelige gevolgen daarvan kunnen zijn voor je leerlingen, hun ouders, of je collega’s. Zijn praktische tips en adviezen om je te wapenen tegen de bananenschillen zijn direct toepasbaar in de klas.

Direct inschrijven